Filefjell, Gramstølen Hyttegrend, visning i februar 2015

Velkommen til visning på Filefjell i februar. Du kan ringe å avtale privat visning, eller møte opp på følgende tidspunkt: søndag 22. feb. eller lørdag 27. feb. - alle dager mellom kl. 12 og 14.

På visning kan du se tomter, hytte under bygging og ferdige hytter av ulike slag. Det er fritt valg av hytteleverandør og hyttetype, selvsagt innenfor gjeldende regelverk. Det arbeides nå med endringer av reguleringsbestemmelser, og utvikling av nye hyttetyper tilpasset området. Målsetningen er å kunne tilby nye ferdige hytter med 3 soverom for under kr 3.000.000!

Området er et svært attraktivt helårs turterreng, med godt utbygd løypenett om vinteren, og passe avstand til to flotte alpinanlegg. Man kan velge mellom skogsløyper i variert terreng, løyper på åpne vidder og erobring av alpine topper. Utbygger har kjøpt egen løypemaskin og scooter, og det er etablert samarbeid om sammenhengende løypenett i Lærdal og Vang, se www.skisporet.no/Gramstølen. Området er fantastisk attraktivt for randonee skiturer, med topper opp til 1.920 moh. med ca. 1.000 høydemeters sammenhengende nedfarter. I barmarksesongen er det gode stier og anleggsveger som kan ta deg langt inn i de sentrale høyfjellsområdene midt i Sør-Norge, f. eks. dagstur på Besseggen fra hytta. Sykling om sommeren på stengte anleggsveger i området er en opplevelse.
På Gramstølen Hyttegrend er det nå bygd 68 nye hytter, 45 nedenfor Gramstølen og 23 ovenfor stølen, og man har for salg 4 byggeklare tomter med infrastruktur til tomtegrensa. Her kan man begynne med byggingen tidlig denne våren i 2015. Videre har vi seks tomter til der infrastrukturen er under bygging. Alle tomtene ligger i en li vendt mot syd og vest, solrikt og med god utsikt.

Mulighetene for jakt og fiske i Lærdalsområdet er svært gode. Det er et rikt fjellfiske etter ørret, både på privat grunn og i statsallmenninger. Lærdalselva er tilbake som en av de beste lakseelver. Det jaktes elg, hjort, rein og småvilt like i nærheten av hyttegrenda. Hjortestammen i Lærdal er nå sterkere enn noen gang.

Været og klimaet i Lærdal er kjent for varme tørre somre, og stabile vintrer med gode snøforhold.

Det er etter hvert mange som setter friluftslivet høyt som har kjøpt hytte i dette området - og som er kjempefornøyd og bruker hyttene sine mye - hele året.