Pontoppidans anneks

Om anneksene:

  • Størrelsen er 5 x 7,40 utvendig

  • Alle har et BRA på litt under 35m2 (som er T-BRA for anneksene)

  • De ulike delene kan selvfølgelig speilvendes og kombineres

  • Den bakerste delen kan senkes ned i terrenget der det er nødvendig.

  • Utvendig har anneksene samme materialer og farger som hovedbygget.

  • Siden alle har eget minikjøkken skal de kunne fungere som en uavhengig boenhet. På de som ikke har dedikert soverom kan det være sovesofa eller skapseng i oppholdsrommet.