RTFT7625.jpg

Gramstølen grendelag

Vellet ble stiftet 31.1.04 og er nå virksomt. Alle tomtekjøpere har pliktig medlemskap i vellet. Virksomheten er styrt av vedtatte vedtekter for vellet. Styreleder er Arild Takle.

Vellet har inngått samarbeidsavtaler med to store grunneiere som sikrer tomtekjøpere tilgang 120.000 dekar områder for fiske og jakt.

-Se vedtekter for Gramstølen grendelag