Hyttetyper

Terrengtilpassede hytter fra Saltdalshytta og arkitekttegnet hytte -Sulehytta- selges. Hytter med moderne uttrykk og store glassflater som trekker naturen inn i stua. Videre selges Norgeshytta (reisverk) og lafta hytter fra Røroshytta og Mesterlaft. Hyttene settes opp av lokale entreprenører (Lokreim Bygg og Betong AS og Fretland Bygg AS). Det kan avtales tilpasninger og ferdighetsgrad i samsvar med kjøpernes ønsker for alle hyttetypene. Hyttene leveres nøkkelferdige med infrastruktur og selveiertomt. Utbyggingsselskapet vil vurdere salg av bare tomt dersom noen har andre sterke preferanser (f.eks. arkitekttegnede hytter).

Hytteleveransen

Saltdalshytta har utviklet en egen hytteserie tilpasset området og det skrånende terrenget. Denne serien tilbys nå særskilt i det nye hyttefeltet. Saltdalshytta er Norges største produsent av elementhytter, og leverer ca 300 norskproduserte hytter årlig. Hyttene leveres i ferdige moduler som er lukket i løpet av 2-4 dager. Se også www.saltdalshytta.no.

FEAS tilbyr også sin spesialtilpassede hytte SULEHYTTA for oppføring etter "nøkkelferdig" prinsippet.

FEAS har erfaring fra samarbeid med flere delleverandører i nedre felt.


Hyttetyper som leveres i Pontoppidans utsikt

HyttetypeProdusentEntrepenørAreal²
Krypinn,revidertNorgeshyttaLokreim Bygg og Betong AS78
Lyngrabben,revidertNorgeshyttaLokreim Bygg og Betong AS80
Filefjell 1SaltdalshyttaLokreim Bygg og Betong AS89,1
Filefjell 2SaltdalshyttaLokreim Bygg og Betong AS114,1
SulehyttaArkitekttegnetLokreim Bygg og Betong ASTilpasses på hver tomt
RøroshyttaFretland-Bygg AS
MesterhyttaFretland-Bygg AS

*) Andre hyttetyper kan skaffes.
**) Det er tillatt med 150m2 BRA på hver tomt, og i tillegg inntil 30 m2 under bakkenivå - fordelt på to bygninger.

Alle hytter leveres av Filefjell Eiendomsutvikling AS (FEAS), og kjøperne av tomt, hytte mv inngår en kontrakt etter bustadoppføringsloven med FEAS som selger av tomt med standard hytte levert.Alle hyttene kan endres og tilpasses den enkelte kjøpers behov og ønsker, og endringene avtales etter at man har bestemt seg for tomt og hyttetype.

FEAS leverer nøkkelferdige hytter som består av infrastruktur i feltet, opparbeidet tomt med grøfter- ledninger og rørfremføringer, ringmur med støpt plate, ferdig oppført hytte med komplett tømrerarbeide, montert kjøkken, pipe, peis/ovn, golvstøp/fliser på golv gang, Wc, bad, dusj og sauna, flis vegg i dusjnisje, innvendig rørlegger- og elektrikerarbeid.

Infrastrukturen omfatter helårs vinterveg til de enkelte hytter, fullverdig anlegg for vannforsyning, avløp for gråvann og kloakk, begge tilknyttet fullferdig renseanlegg, strømforsyning, TV-anlegg og bredbånd. Tilknytingsavgift til alle anlegg er inkludert i tomteprisen, bortsett fra for TV/bredbånd - som kommer i tillegg med et engangsbeløp på anslagsvis kr 5.000-10.000.

Eventuelt sprengnings- og ekstra dreneringsarbeid inne på tomten, samt eventuelt betongarbeid i bakkant bygning, kommer i tillegg. Hvitevarer og malingsarbeid er ikke inkludert, men kan leveres. Tillegg avtales særskilt til faste priser eller faste enhetspriser.

Tomt kommer i tillegg, se egen prisliste for tomter