Jakt og fiske

Med utgangspunkt i Gramstølen Hyttegrend kan man få tilgang til gode fiske- og jaktmuligheter.

Fiske

Lærdalselva er berømt for godt lakse- og sjøørretfiske. På fjellet er det gode muligheter for fiske etter fjellørret - både på privat- og statsgrunn. Mange vann (og elver) kultiveres i området - og fangstmulighetene er gode. Det fiskes både med stang, oter og garn.

Jakt

I de samme fjellområdene jaktes det på elg, rein, hjort og småvilt som lirype, fjellrype, skogsfugl og hare. Det jaktes både på statsgrunn og privat grunn.

Styreleder i Gramstølen Hyttegrend har prøvd småviltjakta i et av samarbeidsområda ved Finnebuane høsten 2004

Tilgang til rettighetene, adkomst og overnatting

 

Gramstølen grendelag har samarbeidsavtale med to store grunneiere som disponerer store områder. Samarbeidsavtalene gjelder fiske og småviltjakt. Grendelaget vil arbeide videre med slike avtaler. Arealene til de to grunneierne man samarbeider med har tilkomst via anleggsveier fra kraftutbyggingen, som er stengt med bom for de som ikke har rettigheter i området. Områdene er høytliggende i rimelig nærhet til Gramstølen hyttegrend. Det er lagt til rette for mulighet for overnatting og noen steder leie av båt.