Filefjell Eiendomsutvikling as (FEAS)
Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo

E-post: post@filefjellhytter.no

Kontaktpersoner:
Jon Norvald Evensen  - tlf. 958 06 758
Jan Kåre Gundegjerde  - tlf. 900 37 226