Pontoppidans Utsikt

I Gramstølen hyttegrend er trinn 1 nedenfor stølen ferdig utbygd, og trinn 2 ovenfor stølen kalles "Pontoppidans utsikt" og her foregår utbyggingen nå.  Navnet er hentet fra en embetsreise biskopen i Bergen, Erik Pontoppidan, foretok i mai 1749 i området der  hyttene ligger, og i dagboken skildret han den flotte utsikten slik:

”Midtveis staar en liden og steil Klippe kaldet Soltinden. Ved den har man det længste Prospekt, jeg mindes nogen Tid at have set; thi lige ud for sig kan man se indtil Bagn i Valders, som er 12 norske eller 15 danske Mile borte, og bag sig ser man over Hallingdalen til Grændserne til Waass, som er ongefær lige saa langt.”

-Sjekk ledige tomter