Saltdalshytta

Saltdalshytta leverer årlig 350 hytter over hele landet, og har et bredt utvalg av modeller i flere ulike stilarter. Til Gramstølen er det utviklet to modeller som er spesielt tilpasset området og reguleringsbestemmelsene.

Filefjell-modellene tar utgangspunkt i den populære Aurora-serien, som har fokus på lys, luft og nærhet til omgivelsene. Dette oppnås gjennom bruk av store vindusflater i oppholdsrommene, og planløsninger som gir frie siktlinjer gjennom bygget. Svalgang og overbygde terrasser skaper et godt utemiljø, og bidrar også til å dempe skillet mellom ute og inne.

Alle hyttene er lagd for å passe godt i et skrånende terreng, der den bakerste delen senkes ned i bakken. Dette bidrar til å skape et harmonisk uttrykk der det opprinnelige terrenget i størst mulig grad bevares.

De to modellene som presenteres her er kun gode forslag. I samarbeid med kunden tilpasser Saltdalshytta planløsning og fasader for hver enkelt tomt kunde, for å skape optimale løsninger innenfor Filefjell-modellenes designrammer.