Suletind 90B

kr. 3.400.000,-

  • Tomt
  • Grunnarbeid
  • Betongarbeid
  • Byggjesettjamfør vedlagt leveringsbeskriving
  • El.installasjon etter gjeldane føreskrifter
  • VA-installasjoner jamfør planteikning
  • Torvtak

Se prospekt