Hytter på Filefjell - avansert utbygging i flott natur

Store tomter - god utsikt - se oversiktsbilder:

Tomtene og reguleringen av utbyggingen

FEAS (Filefjell Eiendomsutvikling AS) selger pt tomter fra kr 680.000 til kr 1.600.000 opp til 1.050 moh.  Nesten alle tomtene i den opprinnelige reguleringsplanen er over 2 mål, med en stripe på 5 til 15 m fellesareal mellom tomtene.  Det er ca 30 m mellom hyttebygningene i denne reguleringen.  Alle har god utsikt og er solrikt beliggende i sydvest-vendt hellende terreng.  I dette terrenget er hyttene lagt slik i forhold til hverandre at gulvet i hver hytte ligger på høyere kote-meter enn mønet på hytten på fremsiden i utsiktsretningen – som er nedenfor i lia. Arkitektens idé er at man fra egen hyttes stue og uteplass kun skal se baksiden og noe av taket på nedenforliggende hytte.

Det er avmerket geometriske punkt på hver tomt som skal være innenfor ringmuren på hytta.  Ved denne plasseringen er det tatt hensyn til å sikre god utsikt for alle. 

Alle hytter har brøytet helårsvei til døra, og all infrastruktur inkl. brebånd innlagt.

Hyttene legges ned i terrenget og inn i bakken slik at de «forsvinner» i stor grad i terrenget, og det gjøres minst mulig inngrep under byggearbeidene.  Den opprinnelige naturtomt med vegetasjon, busker og trær kan da bevares.  På Gramstølen skal man slippe å gå ut av hyttefeltet for å få fjellfølelsen – den skal du ha i hytta og på terrassen!  


Reguleringsplaner og kart

-Se reguleringskart Gramstølen J 1-6

-Reguleringsendring Gramstølen, januar 2017.  Endra føresegner for ubebygde tomter. Under pkt 4 i bygningsforskriftene gjelder pkt 4.1 til 4.8 oppførte bygninger, og pkt 4.9 til 4.20 skal gjelde for de ubebygde tomtene i forslaget.  Det antas at pkt 4.9 til 4.20 blir vedtatt før neste byggesak.